חלבון עוברי

בדיקת חלבון עוברי – תבחין משולש

מאת ד"ר שרגא וקסלר, גניקולוג, מנתח ומיילד, מנהל מכון "שער לבריאות האישה".

מידע כללי

במהלך ביצוע בדיקות הריון, ישנה בדיקת סינון שנועדה לאתר הריונות בעלי סיכון למומים בעמוד השדרה של העובר וכן, לאמוד את הסיכון לעובר הסובל מתסמונת דאון.

מה מגלים בבדיקת החלבון העוברי ?

 • בדיקת רמות החלבון העוברי בדם אישה הרה פותחה במקורה במטרה לגלות הריונות בסיכון למומים פתוחים בתעלה העצבית של עמוד השדרה אצל העובר.
 • רמות של חלבון עוברי בדם האישה, הגבוהות מהנורמה המתאימה לשבוע ההריון, מצביעות על האפשרות של מום פתוח בתעלה העצבית של העובר המתפתח. מום כזה עלול לפגוע קשות בתפקוד הילד/המבוגר.

היכן נוצר החלבון העוברי ?

 • החלבון העוברי נוצר בכבד העובר, מפעפע בכמויות מזעריות למי השפיר, עובר את מחסום השליה ומגיע לדם האם.

מהו מום פתוח בתעלה העצבית ?

 • התעלה העצבית מתפתחת בראשית חייו של העובר, וממנה מתפתחים המוח ועמוד השדרה.
 • אם חלה הפרעה בתהליך הנורמלי של סגירת התעלה העצבית, יהיה לתינוק מום פתוח בתעלה העצבית הגורם לדליפת כמות גדולה של החלבון למי השפיר ולדם האישה. עקב כך הכמות הנמדדת בדם האישה גבוהה מהנורמה.

מומים קשים כגון חסר מוח (אנאצפלוס) גורמים למוות בסמוך ללידה, מומים אחרים, כגון חוליה שסועה (ספינה ביפידה) גורמים לנכות קשה.

משמעות תוצאות הבדיקה :

אם בתשובת המעבדה נמצאו ערכים גבוהים של חלבון עוברי, ייתכנו שלוש אפשרויות:

 1. ההריון הוא רב עוברי
 2. שבוע ההריון מתקדם יותר ממה שנמסר בזמן הבדיקה
 3. קיים סיכון-יתר למום בתעלה העצבית

תוצאות אלו מחייבות המשך בירור על-ידי סריקה על קולית (אולטרה סאונד) של התעלה העצבית, ייעוץ גנטי המתייחס לתוצאות הבדיקות ולעתים המלצה לביצוע בדיקת מי שפיר לקביעה מדויקת של רמת החלבון העוברי במי השפיר.

חלק מהמומים הפתוחים מתגלים בסריקה העל קולית המתאימה, ואין צורך בבדיקת מי השפיר כדי להמליץ על הפסקת ההריון.

למה משמש התבחין המשולש ?

במשך הזמן התברר שרמות של חלבון עוברי הנמוכות מהנורמה, לפי שבוע ההריון, יכולות לרמז על עובר הסובל מתסמונת דאון (מונגולואיד). על-פי הבדיקה ובהתחשב בגילה של האישה, פותחה נוסחת הסתברות לחיזוי הסיכון ללידת עובר עם תסמונת דאון. אולם כושר החיזוי של השיטה שהסתמכה רק על רמות החלבון העוברי היה נמוך מאוד. לכן הוחל בחיפוש מאומץ של סמנים נוספים שרמתם בדם האישה בהריונות עם התסמונת שונה מרמתם בהריונות ללא התסמונת, וכושר החיזוי המשולב שלהם אמין יותר מזה המתקבל מבדיקת החלבון העוברי בלבד.

כיום נבדקים בדם האישה שלושה מרכיבים :

 1. חלבון עוברי – A.F.P
 2. הורמון המופרש מהשליה – H.C.G
 3. הורמון המופרש מהשחלה – UH3) ESTRIOL)

שמה של הבדיקה הן בפי הקהל הרחב והן בפי הצוות המקצועי נשאר בדיקת חלבון עוברי, אך למעשה מדובר בתבחין משולש, והערך של כל הסימנים ביחד, בהתחשב בגיל האישה, קובע את הסיכון המשוקלל שלה ללידת ילד עם תסמונת דאון. התבחין המשולש העלה, אם כן, את כושר החיזוי להריונות בסיכון ללידת ילד עם התסמונת.

 1. למרות השיפור בכושר החיזוי שלו, התבחין המשולש, הוא בגדר בדיקת סינון בלבד, שאיננה מגלה את כל ההריונות עם תסמונת דאון.
 2. תוצאות הבדיקות תלויות בשבוע ההריון, ויש לבדוק אותו לפני שמחליטים על המשך התהליך.

משמעות תוצאות הבדיקה :

 • הסיכון המשוקלל לתסמונת דאון בהריון נתון, מותנה כאמור בגיל האישה ובשבוע ההריון שלה.
 • את הסיכון המשוקלל יש להשוות לסיכון של האישה ללידת ילד עם תסמונת דאון בהתאם לגילה.

התוצאות מתחלקות לשלוש קבוצות :

 1. הסיכון המשוקלל דומה לסיכון שמקורו בגיל האישה ההרה: הבדיקה לא הוסיפה למעשה כל מידע.
 2. הסיכון המשוקלל גבוה מן הסיכון שמקורו בגיל: מדובר בהריון עם סיכון מוגבר ללידת ילד עם תסמונת דאון.
 3. הסיכון המשוקלל נמוך מן הסיכון שמקורו בגיל: מדובר בהריון עם סיכון מופחת ללידת ילד עם תסמונת דאון.

כשהסיכון המשוקלל גבוה מהסיכון שמקורו בגיל בלבד יש להתייעץ עם רופא מיומן.

ביצוע הבדיקה המשולשת :

הבדיקה מבוצעת בין השבועות ה- 20-16 להריון, כשהמועד המועדף לביצועה הוא השבוע ה- 17. תהליך הבדיקה כולל מילוי שאלון ולקיחת דם ורידי.

חשוב לדעת ש"בדיקה תקינה" אינה שוללת תסמונת דאון או כל מום כרומוזומלי אחר. הבדיקה היא למטרות סינון בלבד ואינה מהווה תחליף לבדיקת דיקור מי שפיר. רק בדיקת דיקור מי השפיר נונת תשובה ברורה וחד משמעית לגבי תסמונת דאון ולגבי מומים כרומוזומליים רבים אחרים.


אתכם לאורך כל הדרך ,

צוות האתר גוזלים .

Free Pregnancy Calculator | Due Date, Conception Date Calculation

מחשבון תאריך לידה


תאריך לידה משוער, תוצאות חישוב תאריך ההתעברות:‏‏‎ ‎


עד