ברית

 

אחרי שעברתם בשלום את השלבים המפרכים: הריון ולידה, אתם עכשיו עומדים בפני החגיגה: ברית מילה. יש כאלו הבוחרים לערוך את טקס ברית המילה בשילוב עם חגיגה לכל קרובי המשפחה והמכרים. ישנם גם כאלו הבוחרים להפריד בין שני האירועים הללו.

פרט לכך, ישנם המעדיפים לבצע מילה ע"י מוהל מסורתי וכאלו הרוצים לבצע את המילה ע"י רופא המוסמך לבצע מילה רפואית.

רבים מאיתנו נוהגים לבצע ברית מילה, בלי לדעת מדוע עלינו לבצע אותו, ומדוע עלינו לבצעו דווקא ביום השמיני.

אם כן לפי הדת היהודית ברית מילה מסמלת את הברית שנכרתה בין אברהם אבינו לבין אלוהים. ע"פ ברית זו הבטיח אלוהים לאברהם כי כל עוד ישנם יצורי אנוש עפ"נ האדמה יהיו גם יהודים. כלומר יש כאן הבטחה של אלוהים להנצחת העם היהודי ולהבדלתו מכל העמים. אברהם הוא הנימול הראשון ביהדות. הוא בעצם מל את עצמו כדי לתת תוקף לברית שנכרתה בינו לבין אלוהים. המילה נעשתה על איבר הרבייה כדי לבטא את הזיקה/ברית להבטחת עצם קיומו של העם היהודי ואת העובדה כי זרעו לא יכחד לעולם.

את המילה יש לבצע ע"פ הדת היהודית ביום השמיני. ליום השמיני ישנה משמעות מיוחדת בתורה. העולם נברא בשישה ימים. שש הוא מספר המביע שלמות. גם העולם כולו ניתן לחלוקה לשישה כיוונים : צפון, דרום, מזרח, מערב, מעלה ומטה. היום השביעי בבריאת העולם הוא יום של מנוחה. כך שהמספר שבע נותן איזושהי משמעות רוחנית לבריאה. המספר שמונה מבטא דבר מה שהוא מעבר לטבעי. דבר חזק יותר מכל דבר אחר. משהו שהוא בגדר נס. נס החנוכה גם כן נמשך שמונה ימים. ביצוע ברית מילה ביום השמיני מעצים אם כן את חשיבות הברית ומרמז על כך שמדובר בהבטחת האל שהיא מעבר לכל דבר טבעי.

ע"פ היהדות ביצוע ברית מילה לבדה אינה מספיקה. במקומות רבים בעולם מבצעים גם כן מילה בזכרים הנולדים שכן ישנן גם סיבות רפואיות (מוצדקות או לא – על כך נית ןלהתווכח…) לביצוע המילה, כמו: הקטנת הסיכוי לדלקת בדרכי השתן בשנים הראשונות, מניעה של סרטן איבר המין ועוד. עם זאת, הדבר המייחד את המילה ביהדות הוא שילובה עם מצוות קיום ברית. לכן, ניתן למול את התינוק מילה רפואית ולאחר מכן לבצע את טקס הברית שכולל הקזת טיפת דם מאיבר הרבייה הזכרי.

כיום בניגוד לעבר מקובל גם לערוך טקס להולדת הבת. לטקס זה קוראים לרוב "בריתה". מובן שזהו שיבוש לשוני של המילה "ברית" שנועד להקביל בין הטקס להולדת הבן והטקס להולדת הבת. המילה "ברית" היא כבר מילה ממין נקבה ולכן אין כל משמעות להוספת האות "ה" לאחר המילה ברית. נכון יותר יהיה לקרוא לאירוע "ברית הבת". על אף כל זאת המילה "בריתה" כבר הושרשה בשפה העברית. לכן, אין זה משנה כיצד נקרא לטקס הולדת הבת, אך בכל מקרה יש לזכור כי מדובר באירוע משמח. אמנם הדת לא נותנת לו משמעות כמו להולדת הזכר, אך לרובנו משמעותו זהה.


אתכם לאורך כל הדרך ,

 

צוות האתר גוזלים .